JavaScript Date Validation

This JavaScript class validates dates.

datecheck.js

JavaScriptDateValidation (last edited 2009-07-29 18:02:24 by CarlNobile)